Szacunek?

Każdemu się należy bez zasługiwania.
To witanie z prawdziwym uśmiechem bez obgadywać.
To dawanie bez z góry traktowania.
To słuchanie innych poglądów bez pouczania.
To akceptacja innej fazy gotowości bez narzucania.
To STOP przy granicy stawiania.
To tak na inne wartości niż my mamy.
To zgoda na

poniedziałek, 21.09.2020|Bez maski|